Comhaontú Trí Bliana sínithe ag An Post leis an Irish Book Awards

0
1022
Comhaontú sínithe ag An Post- Galway Daily

Tá An Post théis siniú comhaontú trí bhliana leis an Irish Book Awards.

Fógraíodh inné go raibh An Post théis siniú comhaontú leis an Irish Book Awards, ag cruthú caibidéil nua i stair an teagmhais liteartha.

Tá an Irish Book Awards ar an bhfód anois le 13 bliana agus tugann sé le chéile an pobal liteartha iomlán – léitheoirí, scríobhneoirí, díoltóirí leabhair, foilsitheoirí agus leabharlannaí.

Bíonn réimsí leathan cataigéir bainteach leis na Ghradam san áireamh tá, Úrscéal na Bliana, Cócaireacht na Leanaí, Ficsean Coireachta, Ficsean Móréilimh, Neamhfhicsean, Spóirt, Gearrscéal, Filíocht agus Scéalta do Déagóirí.

I mbliana tá cataigéir nua á chur leis na Ghradam, caitigéir don Gaeilge, ‘The Love Leabhar Gaeilge Irish Language Book of the Year’

Leis an páirtnéireacht nua seo, tabhairfidh An Post tacaíocht do scríobhneoirí, foilsitheoirí, díoltóirí leabhair, Siopaí leabhair áitiúla, foireann an Post ag tabhairt an bronntanas agus áthas do léitheoireacht agus roinnt leabhartha do óg agus aosta.

Déantar buaiteoirí an Irish Book Awards a fhógairt ag searmanas ghradam bliantúil i mBaile Cliath chuile Samhain.

Is féidir chuir isteach ar The An Post Irish Book Awards 2018 anois ag www.irishbookawards.ie agus tugtar cuireadh do chuile foilsitheoir in Éireann chun leabhartha a ainmniú dos na catagéir a déantar vóta poiblí orthu.

Sé an dáta deireanach chun chur isteach ar ná Dé hAoine, 7ú Méan Fomhair.