Féile Dúilicíní Chonamara i Mí na Bealtaine 2018

0
1222
Mussel Festival

Beidh féile iontach deas ar siúl i rith Deireadh Seachtaine Saoire na mBainc Mí an Bhealtaine dóibh siúd atá gafa le bidh. Beidh an Féile Dúilicíní Chonamara, i Crois na Tulaí, Rinn Mhaoile, Chonamara ón 4ú lá go dtí an 6ú lá de Mí an Bhealtaine mar chuid den féilire Gastranamaíocht 2018.

Is é atá i gceist leis an Féile Diúlicíní Chonamara ná céiliúradh ar na dhaoine, bidh, cultúr agus oidhreacht iarthuaisceart Chonamara.

Is féasta, lonnaithe ar Slí an Atlantach, é an féile don phobal agus cuairteoirí mar an gcéanna, chun táirgí na háite a blaiseadh, radharcanna Chonamara a fheiscint, cheol a cloisint, rince, cainteanna agus amharclannaíocht, an atmaisféar a braitheant agus don chuid is mó taithneamh a bhaint as an féile.

Mar aon le chuid do na chefanna cáiliúla is fearr sa tír a bheith i láthair ag tabhairt taispéantaisí cócaireachta beo, beidh réimse leathan do siamsaíocht ar siúl don chlann ar fad.

An téama don féile i mbliana na ‘Blaiseadh don Atlantach’ agus beidh Jacinta Dalton, Ambassadóir Bia do Fáilte Ireland mar aon le bheith ina Léachtóir ag Coláiste Turasóireachta & Ealaíon, GMIT ag ostáil ceardlainne do leanaí.

I rith an deireadh seachtaine beidh comórtaisí cócaireachta d’amaitéaraigh, daoine cáiliúla agus na daltaí i GMIT atá ag staidear mar chefanna.

Taispéantas Cócaireachta

Beidh réimse maith siúlóidí agus cainteanna ar siúl ag díriú isteach ar an pobal cósta amach ó Leithinis Rinn Mhaoile a dtugann radharcanna den céad scoth ar na sléibhte agus cósta Chonamara sa Ghaillimh.

Is é aidhm Féile Dúilicíní Chonamara ná béim a chur ar saibhreas an bia mara ard chaighdéanach atá le fáil ar ár cladaí féin agus chuid dos na dúilicíní is fearr mar aon le roghnúchán d’éisc deasa eile a thaispeánt.

Chuirtear fáilte roimh cách teacht agus taithneamh a bhaint as na táirgí áitiúla a taispeánann go bhfuil Chonamara ag fás mar cheannphointe bidh.

Chun tuilleadh eolas a fháil ar an chlár iomlán is féidir dul go www.connemaramusselfestival.com