Postanna Múinteoireachta ar fáil i nGaillimh fógartha ag an Bord Oideachais

0
938
Galway daily news Three Galway schools join Creative Clusters collaboration

Tá sé fógartha ag an Bord Oideachais agus Oilúna na Gaillimhe agus Ros Comáin go bhfuil postanna múinteoireachta ar fáil i nGaillimh.

Cuirfidh an Bord Oideachais agus Oilúna na Gaillimhe agus Ros Comáin fáilte roimh iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí ar na poist mhúinteoireachta seo a leanas, a d’fhéadfadh a bheith i gceist sa scoilbhliain 2018/2019.

Tá na ceapacháin seo faoi réir fhaomhadh na Roinne Oideachais agus Scileanna agus Stiúrthóir na Scéime Ath-Imlonnaithe.

Is ar conradh Lánaimseartha/Pro-Rata & Páirtaimseartha a bheas na postanna seo.

Seo a leanas liosta dos na scoileanna i nGaillimh atá ar thóir múinteoirí faoi láthair.

Coláiste Pobail na Gaillimhe, Móinín na gCiseach: (Athfhógairt)

GA18 – 108  Múinteoir Tacaíochta Foghlama Iarscoile (7.6 uair – Saoire Mháithreachais – Samhain 2018))

GA18 – 109  Béarla Cumarsáid & Riachtanais Speisialta Oideachais (22 uair, Saoire mháithreachais = 03/12/2018)

GA18 – 110 Corpoideachas & Múinteoir Tacaíochta Iompraíochta (10 n-uair an chloig, Saoire mháithreachais – 03/12/2018)

Coláiste an Ard-Easpaig, Mhic Éil, Tuaim, Co. na Gaillimhe

GR18 – 111  Béarla (16 uair, Saoire mháithreachais – 09/12/2018)

GR18 – 112  Matamaitic (22 uair, Saoire mháithreachais – 03/12/2018) (Páirtaimseartha Prorata – 05/11/2018 – 31/05/2019)

GR18 – 113  Gearmáinis (22 uair, saoire mháithreachais – 03/12/2018)

Coláiste Chilleáin Naofa, An Cnoc Breac, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe: 

GR18- 114  Fraincís (18 uair an chloig – saoire mháithreachais – 3/12/18)

Institiúid Theicniúil na Gaillimhe (GTI), Bóthar an Athar Uí Ghríofa, Gaillimh:

GR18 – 115  Staidéar Altranais (11 uair – saoire mháithreachais – 9/11/18) (Athfhógairt)

GR18 – 116  Mata agus QQI (suas go dtí 11 uair – páirtaimseartha – Samhain 2018) (Athfhógairt)

GR18 – 117  Eolaíocht/Cothú/Suathaireacht Spóirt (suas go 22 uair an chloig, Clúdach Páirtaimseartha, ag tosú Samhain 2018)

Coláiste an Chláirín, Caheroyan Road, Gorteenacra, Baile Átha an Rí, Co. na Gaillimhe

GR18 – 118  Gaeilge (22 uair, Saoire mháithreachais)

Coláiste Bhaile Chláir, Baile Chláir, Co. na Gaillimhe (Athfhógairt)

GR18 – 120  Mata (Saoire mháithreachais – 3/12/2018 – 31/05/2019)

GR18 – 120  Mata & Tacaíocht Foghlama (Saoire mháithreachais – 22 uair)

GR18 – 122  Eacnamaíocht Bhaile (Saoire mháithreachais)

Ógtheagmháil Thuama, Teach na hÉireann, Bóthar Bhaile Átha Ghad, Tuaim, Co. na Gaillimhe

GR18 – 126  Gaeilge (22 uair, Saoire mháithreachais  11/2018 – 25/05/2019) (Athfhógairt)

Coláiste Naomh Éinne, Cill Rónáin, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe: {Teagasc trí mheán na Gaeilge} (Athfhógairt)

GR18 – 127  Obair Mhiotail (Páirtaimseartha Pro rata)

Coláiste na Coiribe, Cnoc na Cathrach, Gaillimh {Teagasc trí mheán na Gaeilge}

GR18 – 128  Múinteoir Gnó, Fiontraíocht, Mata (21.3 uair – saoire mháithreachais)

Coláiste Mhuirlinne, Bóthar Dhabhach Uisce, Gaillimh

GR18 – 129 Múinteoir Acmhainne – Béarla (B’fhéidir Matamaitic fresin) (22 uair – 03/12/18)

Is féidir tuilleadh eolas faoi na postanna ar fad atá ar fáil i nGaillimh a fháil anseo agus tugtar an t-eolas faoi conas chur isteach ar an bpost ag an nasc chéanna.