5.5 C
Galway
Home GAEILGE Moltaí tugtha ag Pobal Iorras Aithneach do Gearóid de Faoite

Moltaí tugtha ag Pobal Iorras Aithneach do Gearóid de Faoite

Tá moltaí tugtha ag Pobal Iorras Aithneach chuig Gearóid de Faoite agus iad ag siúl leis an chéad dréacht don phlean a fheiceáil go luath.

Tá plean forbartha 5 bhliana beartaithe ag Údarás na Gaeltachta do cheantar Iorras Aithneach agus chuir pobal na háite moltaí le chéile do seo.

Táthar ag súil go mbeidh beirt lán aimsireach a fhostú le haghaidh an plean forbartha 5 bliana a chuir le chéile.

Chuireadh comhairle chun cinn chun Conamara Láir a bhriseadh suas ina dtrí chuid agus oifigeach forbartha a leagan ar gach ceantar.

 1. Rosmuc/Camus
 2. Cill Chiaráin/Carna
 3. Caiseal/An tSraith Salach

Chuir Méara Bostún Marty Walsh moladh chun tosaigh níos luaithe i mbliana, chun Iorras Aithneach/Rosmuc a cúpláil le Boston i meabhrán tuisceana a fhorbairt go Acadúil, Eacnamaíoch agus ceangail Cultúrtha.

Ó thaobh na seirbhísí de seo na moltaí a chuireadh chun cinn:

 • Tá baile seirbhísí ag teastáil do gach dobhacheantar (Rosmuc/Cill Chiaráin/Carna) le haghaidh seirbhísí bunúsacha a chuir i bhfeidhm ar nós: fáil ar leasaigh shoisialta, oifig cánach, leabharlan, diúscairt dramhaíola.
 • Leathanbhanda – le cabhair a thabhirt do gnóthaí beaga ioaíocht agus chun deis a thabhairt do dhaoine oibriú as an mbaile (lorg carbóin a laghdú)
 • Bóithre a fheabhsú – uasghrádú iomlán don R340, rud atá ag teastáil le haghaidh gnóthaí/turasóirí a tharraingt isteach.
 • Tá géarghá le tithíocht shóisialta/tithíocht inacmhainne- an cheantar a bheidh istigh i bplean forbartha an chontae.
 • Leathnú ar Champas Satailíte ag NUIG/Charna (le cúrsaí lán-aimsire agus páirt-aimsire)
 • Iompar Phoiblí – Nasc idir ceantar Charna/Chill Chiaráin/Rosmuc/Camus le bus Chasla/Gaillimh (i.e. bus nasc– ag freastal ar na ceantair gach 2 uair a chloig chun ceangail a dhéanamh le bus seirbhís Gaillimh – An Cheathrú Rua)
 • Bunú seirbhís ‘Béilí ar rothaí’ do cheantar Iorras Aithneach Gnó/Bia
 • Monarchan nua a thógáil agus uasghrádú a dhéanamh ar na foirgneamh atá ag Údarás na Gaeltachta sa gceantar faoi láthair.
 • Comharchumann Sliogéisc Chonamara a thosú arís i gceantar Iorras Aithneach
 • Bunú co-op feamainne sa gceantar chun cuidiú le na fómharaí feamainne áitiúla
 • Forbairt ar marina i gCill Chiaráin le pontún i gcór turas farraige, snámh, spóirt uisce – cadhc, clársheoltóireacht srl. Ranganna seoltóireacht seachtaine agus seirbhís go hOileáin Árainn.
 • Cúnamh a thabhairt do gnó áitiúla chun a gnó a mhéadú trí spás/maoiniú/ treoir saineolaí
 • Cuidiú le Páirc na Mara
 • Bunú iosta inneall níocháin/triomadóir sa gceantar
  Cultúir
 • Amharclann nua agus Ionad sean-nós (Amhrán & damhsa) chun cur chun cinn agus caomhnú an traidisiún láidir i gceantar Iorras Aithneach
 • Bunú arís seó bhliantúil Chapaill Chonamara i gceantar Charna/Chaladh bhFhuinnse
 • Tacú le Coláiste Seosaimh Gaeilgeoirí – díol níos fearr a dhéanamh ar cheantar Chill Chiaráin agus Charna
 • Comhartha móra eolais ar thaobhanna na mbóithre do thurasóirí chun iad a chur ar an eolas faoi na seirbhísí atá ar fáil sa mbaile ina bhfuil siad (Carna/Cill Chiaráin/Rosmuc)
 • Comhartha beaga le Logainm an bhóthair i nGaeilge cosúil le ceantar Chois Fharraige
 • Eagrú deireadh seachtaine Siúlóidí Oidhreacht i gceantar Iorras Aithneach
 • Turasóireacht
 • Srianadh ar Bhóthar na Scrathóg chun rochtain áitiúil amháin le teorannú meáchan (i.e. gan cead busanna ar an mbóthar)
 • Bunú suíomh campála sa gceantar le seirbhísí bunúsacha i.e uisce, cith, leictreachas srl
 • Nasc/forbairt ar chosán siúlóide ar Chnoc Mordán idir na bailte Loch Con Aortha/Coill Sáile/Cill Chiaráin/Áird Mhór/Carna – Siúlóidí cnoic
 • Forbairt ar Chonair Sí ‘Fairy Trail’ do ghasúir le ceangail isteach leis na siúlóidí
 • Forbairt ar gnó busanna turasóireacht atá ábalta turais áitiúla a eagrú
 • Forbairt nasc idir gnó busanna móra agus gnó busanna beaga áitiúla
 • Bunú Féile Farraige/Féile Oisrí i gCill Chiaráin – ceangail le BIM/Foras an Mara/Fáilte Ireland
 • Logáil Lay-By’s turasóireachta in áiteanna radharcach i gcór busanna/caranna ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin (Rosmuc/Cill Chiaráin/Carna)
 • Cabhrú le heagrú turais áitiúla bád, portach agus cnoc srl
 • Sean teach ó am an Ghorta/ Sean teach baile Chonamara – Lá sa saol. Ainmhí á mbeathú/ dul ar an bportach/ fataí a bhaint/ taitneamh a bhaint as ceol agus amhráin.
 • Béim ar shuíomh seandálaíochta – Crannóg i Ruisín na Manaigh
 • Tuilleadh:
 • Tacú le scéim/gnó rothair ar cíos sa gceantar
 • Bunú gáit aclaíochta sa gceantar atá fáil air i rith na bliana
 • Díriú ar an mbrú uisce íseal atá i gceantar Iorras Aithneach (Uisce Éireann)
  Áis an Óige – Cinéal ‘Monkey Business’ – oscailte laethúil do pháistí/tuismitheoirí

 

Sheila Ní Bheaglaoich
Ríomhphoist: gaeilge@34.245.10.193
- Advertisment -

Most Popular