Galway Daily le Gaeilge

0
894

A Léitheoirí,

Is mór an onóir dúinn anseo sa Galway Daily, fógairt a chur amach agus sinn go léir ag céiliúradh, Lá Idirnáisiúnta na Máthairtheangacha, go mbeimid á foilsiú scéalta trí mhéain na Gaeilge, mar aon le scéalta i mBéarla ag tosnú an tseachtain seo.

Bunaíodh Lá Idirnáisiúnta na Máthairtheangacha ar dtús sa bhliain 2000, ionas chosaint a thabhairt do na Máthairtheangacha ar fad mar chuid tábhachtach d’ár oidhreacht a chaomhnú.

Tá sé fíor thábhachtach dúinn ar fad mar náisiún a bheith bródúil as ár dteanga dúchais féin, agus muinín a bheith againn, i scríobhneoireacht agus cainte an Ghaeilge.

Bliain na Gaeilge atá i gceist i mbliana agus chuireann sé fíor áthais orainn anseo sa Galway Daily go mbeimid páirteach i mBliain na Gaeilge trí scéalta a foilsiú trí ár dteanga dúchais.

Mar aon le Bliain na Gaeilge tá stádas dátheangach ag Cathair na Gaillimhe agus dá bharr sin tugann sé sceitimíní dúinn scéalta atá bainteach agus scéalta go ginearálta i nGaeilge a thuarascáil.

Táimíd ag súil go mór leis an bhliain atá amach romhainn agus tá súil againn go mbeidh sibhse, ár léitheoirí ag leanúint sinn ar an mbóthair agus go mbainfidh sibh súp as na scéalta a mbeidh le teacht.

 

Dear Readers,

It is a great honor for us here at Galway Daily, as we celebrate International Mother Language Day, to announce that we will be publishing stories through the medium of Irish as well as through English, commencing this week.

International Mother Language Day was initially established in the year 2000, in order to protect all mother tongues as an important part of preserving our heritage.

It is so important for us as a nation to be proud of our native tongue and to have the confidence to be able to speak and write in the Irish language.

With this year being Bliain na Gaeilge, it greatly satisfies us here at Galway Daily to be able to take part through the publishing of stories in our mother tongue.

Alongside the fact that it is Bliain na Gaeilge, the city of Galway has a bilingual status and it excites us to be able to report stories that are both connected to and are Irish stories in general.

We are really looking forward to the year that is ahead of us, and we hope that you, our readers, will continue to follow us and that you will enjoy all the stories that are to come.

Mise le meas,
Iriseoir na Gaeilge,
Sheila Ní Bheaglaoich.