Feachtas comtháite curtha le chéile le dul i ngleic le dumpála mídleathach

0
824
Feachtas churtha le chéile ag Comhairle na Cathrach chun dul i ngleic le dumpála mídleathach - Galway Daily

Chuireadh feachtas comhtháite le chéile ag baint úsáid as na meán soisalta, raidió áitiúl agus an preas i 9 contae i Réigiún Dramhaíola Uí Chonnachta i rith an tsamhraidh.

Sé an chúis leis an feachtas comhtháite seo; ag baint úsáid as na meáin éagsúla ná chun leanúint ar aghaidh ag dul i ngleic le dumpála mídleathach. Thug an feachtas seo tacaíocht d’iarrachtaí leanúnacha na n-údarás áitiúil chun ábhar dramhaíola a dhumpáil go neamhdleathach a ghlanadh.

Go dtí seo tá líonadh glanta iomadúla ar siúl. Duirt Gary McMahon, Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach, Athrú Aeráide & Comhshaol, Comhairle Cathrach na Gaillimhe,

“Le roinnt míonna anuas tá spriocdhírithe againn dumpáil a dhéanamh ar spotaí dubh chun ábhar dumpála neamhdhleathach a bhaint agus an dóigh go gcuirfí deireadh leis an gcultúr dumpála.

“Go dtí seo, chuir muid thart ar 19 tona d’ábhar as áitreabh i gCo.Thiar, Sliabh Bán, Béal Átha Bán agus Bóthar an Dúin.”

Ag labhairt dó thar ceann na hOifige Forfheidhmithe Dramhaíola Réigiúnda, dúirt Sean Scott, Comhaordaitheoir Réigiúnach,

“Is é an aidhm atá againn ná deireadh a chur le lachair neamhdhleathacha agus cosaint a dhéanamh ar ár dtimpeallacht i suíomhanna tuaithe agus uirbeacha chomh maith le dul i ngleic leis an bpobal chun a chinntiú go fanfaidh an gceantar glan nuair a déantar an ghlanadh suas.

“Baineann costais shuntasacha le dramhaíl a dhumpáil go neamhdhleathach a ghlanadh agus tá dualgas ar gach saoránach dramhaíl a dhiúscairt ar an mbealach ceart.

“Ag dul ar aghaidh, táthar ag súil go mbeidh an úsáid a bhaint as teicneolaíocht lena n-áirítear drones chomh maith le trealaimh faireachais dhlúth agus teorant níos éifeachtaí agus gníomhóidh sé mar chosc,” arsa an tUasal Scott.

Tá sé ríthabhachtach timpeallacht ghlas agus glan a bheith ann ó thaobh ár réigiún a bheith níos éasca chun cónaí, obair agus gnó a dhéanamh.

Is cion cóiriúil úsáid a bhaint as seirbhís dramhaíola neamhcheadúnaithe chun dramhaíl a dhiúscairt. Ba cheart do chustaiméirí na doiciméadú soláthraí seirbhíse a fheiscint chun chinntiú go gcomhlíontar agus go gceadaítear sonraí uimhreacha ar na feithiclí bailiúcháin go léir.

Ní mór do dhaoine den phobal agus do theaglaigh a bheith ar an eolas go bhfuil gach duine nó gnó freagrach as a gcuid dramhaíola.

“Táimid an-bhuíoch as an sealbhóir tí uile agus an phobail atá an-chúramach agus a ndéanann an rud ceart – a dhiúscairt a gcuid dramhaíola i gceart ag baint úsaide as bailitheoirí údaraithe dramhaíola, líonra fairsing na mbainc tugtha agus na hIonaid Áiseanna Cathartha poiblí agus príobháideacha atá lonnaithe ar fud na réigiún.

“Mar sin féin, tá cohórt daoine ann nach bhfuil freagrach as a gcuid dramhaíola a dhiúscairt, rud a thiocfaidh chun cinn sa deireadh thiar i lagáin mhídhleathacha beaga agus ar scála mór agus ar na daoine sin a bhfuilimid ag iarrraidh deireadh a chur leis an ngníomhaíocht seo,” a dúirt Gary McMahon, Comhairle Cathrach na Gaillimhe.