Crois na Tulaí ainmnithe mar cheann dos na 10 áiteanna ab fhearr in Éireann

0
706
Crois na Tulaí - Galway Daily

Ainmníodh Crois na Tulaí, áit in iar-thuaisceart Conamara ar cheann dos na 10 áiteanna ab fhearr in Éireann.

Foilsíodh an Institiúd Ríoga na bPleanálaithe Bailte an liosta dos na 10 áiteanna ab fhearr in Éireann a raibh roghnaithe ag painéal neamhspléach agus bain Crois na Tulaí áit amach ar an liosta.

Roghnaíodh 10 n-áit as 95 ainmniúcháin sa deireadh agus tá seans agat féin anois an áit is ansa leat a phiocadh ó na deich n-áit.

Tá ó anois go dtí an 12ú Deireadh Fomhair agat chun do vóta a chaitheamh.

Seo a leanas liosta dos na 10 áiteanna ab fhearr in Éireann agus tóg d’am ag smaoineamh ar pé cheann ab fhearr leatsa. É sin ráite ná tóg ró-fhada mar b’í an dáta dheireanach le vóta a chaitheamh ná an 12ú Deireadh Fomhair.

  • Mainistir Laoise, Co Laois.
  • An Cóbh, Co. Corcaigh.
  • Lár Cathair Corcaí, Co. Chorcaigh.
  • An Daingean, Co. Chiarraí.
  • Cearnóg na Canálach Móire, Co. Bhaile Átha Cliath.
  • Glasbhealach an Iarthar Móir, Co. Maigh Eo.
  • Na Clocha Liatha, Co. Chill Mhantáin.
  • Cathair Lár Cill Chainnigh, Co. Cill Chainnigh.
  • Páirc Lough Boora, Co Uíbh Fháillí.
  • Cros na Tulaí, Co. na Gaillimhe.

Chun do vóta chaitheamh ar an áit is ansa leat is féidir é a dhéanamh anseo.