Citysmarts sa Chomórtas Fiontraíochta

0
1477

Tá daltaí ó Coláiste na Coiribe sa Ghaillimh ag tnúth go mór leis an comórtas “Dámhactainí Fiontar Mac Léinn” áit a bhfuildís ag súil le duais a bhuacaint don aip nua ‘Citysmarts’ atá acu.

B’é an comórtas fiontar an chomórtas is mó do dhaltaí in Éireann le thart ar 22,000 míle scoláirí meánscoileanna ó 620 scoil ag glacadh páirt sa chláir chuile bhliain trí a gnó féin a bhunú agus a rith.

Tá an comórtas ar oscailt do dhaltaí meanscoile ón chéad bhliain suas go bhliain a sé agus déantar iad a roinnt i catagéirí difriúla ionas go mbeadh seans ag na hógánaigh gan iad a bheith i gcomórtas leis na dhaltaí níos sine.

S’iad na catagéir atá ann ná Cataigéir Sósireach do bhliain 1, Cataigéir Idirmhéanach do bhliain 2 agus 3, agus ansin Cataigéir Sinsearach don idirbhliain, 5ú bhliain, 6ú bhliain agus Ógtheagmháil.

Is sa caitigéir sinsearach atá na buachaillí leis an aip CitySmarts, agus iad ar fad san Idirbhliain. Bhí Matthew Talbot an Bainisteoir Airgeadais, ag labhairt faoi an phróiséis ar fad agus an tslí ar thánadar suas leis an smaoineamh.

“Tá cúigear againn sa ghrúpa,  Dara Kelly – Bainisteoir Ginerálta, mé féin – Bainisteoir Airgeadais, Ross Nolan – Bainisteoir Teicneolaíocht, Conchúr Breathnach – Bainisteoir Margaíocht, Oisín Carey – Bainisteoir Táirgíocht.”

“Tháinig Dara suas leis an bpríomh smaoineamh agus ansin thug muid ar fad bealaí chun feabhas a chuir ar an aip,” a dúirt Maitiú.

“Thugamar faoi dheara nach bhfuil aon aip mar é ann don Ghaillimh. Chonaiceamar go raibh aipeanna ar nós sin i gcaithaireacha móra ar nós Londain, Nua Eabhrach srl, agus cheapamar cén fáth nach noibríodh ceann do Gaillimh.”

Tugann an aip Citysmarts an t-eolas ar fad a bheadh ag teastáil uait mar thurasóir, chun do thuras a dhéanamh i bhfad níos simplí agus má tá Android agat d’fhéadfá an t-aip a íosloadáil saor in aisce ó PlayStore.

Táid fós ag obair le Apple agus tá iarratas imithe isteach don App Store mar sin b’fhéidir go mbeidh an aip le fáil go luath dóibh siúd a n-úsáideann Apple.

“Thosaigh an próiséas i mí Dheireadh Fómhar ach tá fós orainn an méid obair chéanna a chuir isteach mar go bhfuil orainn rudaí ar nós an nuacht agus imeachtaí a coinnéal suas chun dáta.”

Bhuaigh Citysmarts an Gradam Nualaíochta i comórtas a bhí ar siúl i Seanscoil Salerno in Indreabhán agus táid ar fad ag tnúth leis an céad comórtas eile.

“Tá comórtas eile ag teacht suas go luath, ‘Student Enterprise Awards’ agus tá súil againn déanamh go maith agus beidh an foireann ar fad ansin le cúnamh dé.”

Guimís gach rath ar an grúpa óg seo agus iad ag treabhadh leo leis an aip seo.